Doorzoek onze database naar onderzoekscompetenties!

Onderzoekscompetenties kunnen in het Nederlands of in het Engels beschreven zijn. Zoek dus liefst zowel in het Nederlands als in het Engels.

Onze database is opgesteld op basis van contacten van KennisLink met onderzoekers. Deze database kan voortdurend herzien of aangevuld worden.

Als uw zoekactie niet de gewenste resultaten oplevert, contacteer KennisLink. Wij helpen u actief bij het zoeken naar R&D-competenties.

Zoek in het volgend onderzoeksgebied:

ESF: Bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen, en door het investeren in menselijke hulpbronnen. http://europa.eu.int/esf